Co ile lat przeprowadza się pracownicze badania okresowe?

Brak komentarzy brak ocen

Pracownicze badania okresowe są kluczowym elementem dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Mają one na celu ocenę stanu zdrowia pracownika oraz sprawdzenie, czy dana osoba jest zdolna do wykonywania swojej pracy bez szkody dla siebie i innych. W naszym artykule opisujemy, co to są badania okresowe, jak często powinny być przeprowadzane oraz jakie są związane z nimi wymagania prawne.

Czym są pracownicze badania okresowe?

Pracownicze badania okresowe stanowią jedno z obowiązkowych badań lekarskich, które muszą być przeprowadzane przez lekarzy medycyny pracy w celu oceny zdolności pracowników do wykonywania swojej pracy. Badania te pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych zagrożeń czy chorób zawodowych, które mogą wpłynąć na zdrowie i jakość życia pracowników.

Co ile lat przeprowadza się badania okresowe?

Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych zależy od wielu czynników takich jak rodzaj wykonywanej pracy, wiek pracownika czy obecność istotnych czynników ryzyka dla zdrowia. W Polsce obowiązują następujące zasady dotyczące częstotliwości badań okresowych:

  • Pracownicy do 21. roku życia — badania powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.
  • Pracownicy w wieku od 21 do 50 lat — badania powinny być przeprowadzane co najmniej raz na cztery lata.
  • Pracownicy powyżej 50. roku życia — badania powinny być przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata.

Jednakże w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach szczególnie narażonych na negatywne oddziaływanie substancji chemicznych, fizycznych czy biologicznych, badania okresowe mogą być przeprowadzane częściej, nawet co roku.

Kto ponosi koszty badań okresowych?

Na to pytanie odpowiedział nam nasz rozmówca, lekarz medycyny pracy z Przychodni lekarskiej MEDAN w Jarocinie:

Koszt badań okresowych u lekarza medycyny pracy ponosi pracodawca, który ma obowiązek skierowania swoich pracowników na odpowiednie badania oraz zapewnienia wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika na badaniach. W przypadku braku skierowania przez pracodawcę pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy ze względu na zagrożenie zdrowia.

Jakie są skutki negatywnej oceny zdolności do pracy?

W przypadku stwierdzenia, że pracownik nie jest zdolny do wykonywania swojej pracy bez szkody dla siebie i innych, lekarz medycyny pracy może wydać orzeczenie o czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek znaleźć inne stanowisko dla pracownika lub zapewnić mu odpowiednie warunki pracy, które pozwolą na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia.

W sytuacji, gdy pracownik nie zgadza się z opiniami lekarza medycyny pracy, ma prawo wystąpić do innego lekarza medycyny pracy o drugą opinię. Jeśli obie opinie są sprzeczne, konieczne jest rozstrzygnięcie sporu przez biegłego lekarza sądowego.

Komentarze
Wszystkich:0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz